Digital
Håndbok
for Samlere
  Startside  >  Frimerker          

Frimerker Verdi 2024


Prisene i frimerkekatalogen er hentet fra Skanfil Priskatalog 2023. Ved salg av frimerker må en generelt påberegne lavere priser, mens enkelte merker kan ha høyere verdi på grunn av sjeldne stempler o.l. Likevel gir prisene en god indikator på hvilke frimerker som er mest verdifulle. Prisene er oppgitt i NOK.

Velg en eller flere verdier for å finne det frimerket du leter etter:

Land:Type:Referansekatalog:
Utgivelse:År:Pålydende:

 Vis bilder og beskrivelser i søketreff

Nullstill filtre ]

Annonse:

Velg år
  |    |  1855  |  1856  |  1857  |  1860  |  1863  |  1864  |  1867  |  1868  |  1872  |  1873  |  1874  |  1875  |  1876  |  1877  |  1878  |  1879  |  1882  |  1883  |  1884  |  1885  |  1886  |  1887  |  1888  |  1889  |  1890  |  1891  |  1892  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1898  |  1899  |  1900  |  1901  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913  |  1914  |  1915  |  1917  |  1918  |  1919  |  1920  |  1921  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1942  |  1943  |  1944  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  Bytt til katalognumre  |  


1,50 kr. grønnblå i nyanser
Harrison (Hs2-B)
Mer info ]
xx
o
8  NOK
7  NOK
  [ + ] 

60 øre sinober
Harrison (Hs2-G)
27.10.1980
Motiv: Posthorntype.
Mer info ]
xx
o
15  NOK
9  NOK
  [ + ] 
80 øre rødbrun
Harrison (Hs2-G)
23.10.1980
Motiv: Posthorntype.
Mer info ]
xx
o
7  NOK
3  NOK
  [ + ] 

1,00 kr. grønn
Harrison (Hs2-B)
27.10.1980
Motiv: Austråt storgård i Sør-Trøndelag.
Mer info ]
xx
o
7  NOK
4  NOK
  [ + ] 
1,40 kr. blåfiolett
Harrison (Hs2-B)
19.06.1980
Motiv: Domkirkeruinene i Hamar.
Mer info ]
xx
o
15  NOK
15  NOK
  [ + ] 

1,00 kr. grønn
Harrison (Hs2-G)
Mer info ]
xx
o
7  NOK
4  NOK
  [ + ] 
1,25 kr. rød
Harrison (Hs2-G)
Mer info ]
xx
o
60  NOK
60  NOK
  [ + ] 
7,50 kr. oliven
Harrison (Hs2-G)
Mer info ]
xx
o
90  NOK
25  NOK
  [ + ] 

1980. KFUK & KFUM 100-års jubilæum.
1,00 kr. flerfarget
26.02.1980
Motiv: Stilisert plante samt emblemet til KFUK.
Mer info ]
xx
o
3  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,80 kr. flerfarget
26.02.1980
Motiv: Stilisert plante samt emblemet til KFUM.
Mer info ]
xx
o
7  NOK
7  NOK
  [ + ] 

1980. Fugle.
1,00 kr. flerfarget
18.04.1980
Motiv: Tjeldunge (Haematopus Ostralegus).
Mer info ]
xx
o
3  NOK
3  NOK
  [ + ] 
 flerfarget
sammentr. S 8 (859/860)
18.04.1980
Mer info ]
xx
o
6  NOK
6  NOK
  [ + ] 
1,00 kr. flerfarget
18.04.1980
Motiv: Stokkandunge (Anas Platyrphynchos)
Mer info ]
xx
o
3  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,25 kr. flerfarget
18.04.1980
Motiv: Fossekall (Cinclus Cinclus).
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
 flerfarget
sammentr. S 9I (861I/862I)
18.04.1980
Mer info ]
xx
o
8  NOK
6  NOK
  [ + ] 
 flerfarget
sammentr. S 9II (861II/862II)
18.04.1980
Mer info ]
xx
o
17  NOK
10  NOK
  [ + ] 
1,25 kr. flerfarget
perf. helt ut
18.04.1980
Motiv: Fossekall (Cinclus Cinclus).
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,25 kr. flerfarget
bred tg venstre side
18.04.1980
Motiv: Fossekall (Cinclus Cinclus).
Mer info ]
xx
o
7  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,25 kr. flerfarget
18.04.1980
Motiv: Kjøttmeis (Parus Major).
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,25 kr. flerfarget
perf. helt ut
18.04.1980
Motiv: Kjøttmeis (Parus Major).
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,25 kr. flerfarget
bred tg høyre side
18.04.1980
Motiv: Kjøttmeis (Parus Major).
Mer info ]
xx
o
7  NOK
3  NOK
  [ + ] 

1980. Telefonen i 100 år.
1,25 kr. flerfarget
09.05.1980
Motiv: Satellitt-jordstasjon og gammelt telefonapparat.
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,80 kr. flerfarget
09.05.1980
Motiv: Stolpereising og gammelt telefonapparat.
Mer info ]
xx
o
7  NOK
7  NOK
  [ + ] 

1980. Frimærkeudstillingen "Norwex 80" III.
1,25 kr. flerfarget
13.06.1980
Motiv: Hjuldampskipet "Bergen".
Mer info ]
xx
o
9  NOK
9  NOK
  [ + ] 
 flerfarget
miniark BL 3 (865-868)
13.06.1980
Mer info ]
xx
o
36  NOK
36  NOK
  [ + ] 
2,00 kr. flerfarget
13.06.1980
Motiv: Lokomotiv med vogner (ca. år 1900).
Mer info ]
xx
o
9  NOK
9  NOK
  [ + ] 
2,80 kr. flerfarget
13.06.1980
Motiv: Rutebil (ca. år 1940).
Mer info ]
xx
o
9  NOK
9  NOK
  [ + ] 
4,00 kr. flerfarget
13.06.1980
Motiv: Boeing 737 og DC 9.
Mer info ]
xx
o
9  NOK
9  NOK
  [ + ] 

1980. Norden. Ældre brugskunst.
1,25 kr. rødbrun
09.09.1980
Motiv: Motiv fra støpejernsplate fra Hassel Jernverk 1761 ("Vulcan som våpensmed").
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,80 kr. blå
09.09.1980
Motiv: Motiv fra støpejernsplate fra Moss Jernverk 1769 ("Herkules ved et brennende alter").
Mer info ]
xx
o
7  NOK
7  NOK
  [ + ] 

1980. Malerkunst.
1,25 kr. flerfarget i nyanser
14.10.1980
Motiv: Maleriet "Jonsokbål" (1902/12) av Nikolai Astrup.
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,80 kr. flerfarget
14.10.1980
Motiv: Maleriet "Gutten med seljefløyten" (1889) av Christian Smedsvig.
Mer info ]
xx
o
7  NOK
7  NOK
  [ + ] 

1980. Flora.
80 øre flerfarget
14.10.1980
Motiv: Rogn (Sorbus Aucuparia).
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 
1,00 kr. flerfarget
14.10.1980
Motiv: Stein-nype (Rosa Canina).
Mer info ]
xx
o
4  NOK
3  NOK
  [ + ] 

Velg år
  |    |  1855  |  1856  |  1857  |  1860  |  1863  |  1864  |  1867  |  1868  |  1872  |  1873  |  1874  |  1875  |  1876  |  1877  |  1878  |  1879  |  1882  |  1883  |  1884  |  1885  |  1886  |  1887  |  1888  |  1889  |  1890  |  1891  |  1892  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1898  |  1899  |  1900  |  1901  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913  |  1914  |  1915  |  1917  |  1918  |  1919  |  1920  |  1921  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1942  |  1943  |  1944  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  Bytt til katalognumre  |  Annonse:

2020 © 2024