Digital
Håndbok
for Samlere
  Startside  >  Frimerker          

Frimerker Verdi 2024


Prisene i frimerkekatalogen er hentet fra Skanfil Priskatalog 2023. Ved salg av frimerker må en generelt påberegne lavere priser, mens enkelte merker kan ha høyere verdi på grunn av sjeldne stempler o.l. Likevel gir prisene en god indikator på hvilke frimerker som er mest verdifulle. Prisene er oppgitt i NOK.

Velg en eller flere verdier for å finne det frimerket du leter etter:

Land:Type:Referansekatalog:
Utgivelse:År:Pålydende:

 Vis bilder og beskrivelser i søketreff

Nullstill filtre ]

Annonse:

Velg år
  |    |  1855  |  1856  |  1857  |  1860  |  1863  |  1864  |  1867  |  1868  |  1872  |  1873  |  1874  |  1875  |  1876  |  1877  |  1878  |  1879  |  1882  |  1883  |  1884  |  1885  |  1886  |  1887  |  1888  |  1889  |  1890  |  1891  |  1892  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1898  |  1899  |  1900  |  1901  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913  |  1914  |  1915  |  1917  |  1918  |  1919  |  1920  |  1921  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1942  |  1943  |  1944  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  Bytt til katalognumre  |  


5,00 kr. gråfiolett
Harrison (Hs5)
Mer info ]
xx
o
100  NOK
20  NOK
  [ + ] 

60 øre sinober
Harrison (Hs5)
12.02.1989
Motiv: Posthorntype.
Mer info ]
xx
o
130  NOK
125  NOK
  [ + ] 
60 øre sinober
Harrison (Hs5-B)
12.02.1989
Motiv: Posthorntype.
Mer info ]
xx
o
80  NOK
80  NOK
  [ + ] 
80 øre rødbrun
Harrison (Hs5)
06.11.1989
Motiv: Posthorntype.
Mer info ]
xx
o
140  NOK
130  NOK
  [ + ] 
90 øre brun
Harrison (Hs5)
04.12.1989
Motiv: Posthorntype.
Mer info ]
xx
o
20  NOK
20  NOK
  [ + ] 

2,00 kr. rød
Harrison (Hs5-B)
08.06.1989
Motiv: Tofte på Dovre.
Mer info ]
xx
o
50  NOK
40  NOK
  [ + ] 
2,00 kr. rød
Harrison (Hs5-G)
08.06.1989
Motiv: Tofte på Dovre.
Mer info ]
xx
o
130  NOK
75  NOK
  [ + ] 

1989. Norske dyr II.
2,60 kr. flerfarget
20.02.1989
Motiv: Rødrev (Vulpes vulpes).
Mer info ]
xx
o
7  NOK
3  NOK
  [ + ] 
3,00 kr. flerfarget
20.02.1989
Motiv: Røyskatt (Mustela erminea).
Mer info ]
xx
o
8  NOK
3  NOK
  [ + ] 
4,00 kr. flerfarget
20.02.1989
Motiv: Ekorn (Sciurus vulgaris).
Mer info ]
xx
o
10  NOK
3  NOK
  [ + ] 

1989. Spiselige svampe.
3,00 kr. flerfarget
20.02.1989
Motiv: Ekte kantarell (Cantharellus cibarius).
Mer info ]
xx
o
8  NOK
3  NOK
  [ + ] 
 flerfarget
sammentr. S 19 (1061/1062)
20.02.1989
Mer info ]
xx
o
20  NOK
10  NOK
  [ + ] 
3,00 kr. flerfarget
20.02.1989
Motiv: Smørsopp (Suillus luteus).
Mer info ]
xx
o
8  NOK
3  NOK
  [ + ] 

1989. Verdensmesterskab i terrænløb.
5,00 kr. flerfarget
20.02.1989
Motiv: Scene fra start og mål.
Mer info ]
xx
o
14  NOK
3  NOK
  [ + ] 

1989. Vardø og Hammerfest 200-års byjubilæum.
3,00 kr. blå og rød
20.04.1989
Motiv: Vardø havn.
Mer info ]
xx
o
9  NOK
3  NOK
  [ + ] 
4,00 kr. rødfiolett og blå
20.04.1989
Motiv: Hammerfest havn.
Mer info ]
xx
o
13  NOK
7  NOK
  [ + ] 

1989. Norden. Folkedragter.
3,00 kr. flerfarget
20.04.1989
Motiv: Kvinne i setesdalsdrakt.
Mer info ]
xx
o
9  NOK
3  NOK
  [ + ] 
4,00 kr. flerfarget
20.04.1989
Motiv: Mann i kautokeinodrakt.
Mer info ]
xx
o
13  NOK
7  NOK
  [ + ] 

1989. Europa. Legetøj.
3,70 kr. flerfarget
07.06.1989
Motiv: Barn som lager snømann.
Mer info ]
xx
o
12  NOK
3  NOK
  [ + ] 
5,00 kr. flerfarget
07.06.1989
Motiv: Snorlek.
Mer info ]
xx
o
15  NOK
4  NOK
  [ + ] 

1989. Norsk folkeskole i 250 år.
2,60 kr. brun, rød, grønn og svart
07.06.1989
Motiv: Parafrase over forsiden av en gammel ABC.
Mer info ]
xx
o
8  NOK
4  NOK
  [ + ] 
3,00 kr. rødbrun
07.06.1989
Motiv: Et barn som skriver.
Mer info ]
xx
o
9  NOK
3  NOK
  [ + ] 

1989. Moderne billedkunst. Maleri af Jakob Weidemann.
3 kr. flerfarget
06.09.1989
Motiv: Del av maleriet 'Inntrykk fra naturen' (1982) av Jakob Weidemann.
Mer info ]
xx
o
18  NOK
18  NOK
  [ + ] 
 flerfarget
miniark BL 10 (1072-1075)
06.09.1989
Motiv: Maleriet 'Inntrykk fra naturen' (1982) av Jakob Weidemann.
Mer info ]
xx
o
70  NOK
80  NOK
  [ + ] 
3 kr. flerfarget
06.09.1989
Motiv: Del av maleriet 'Inntrykk fra naturen' (1982) av Jakob Weidemann.
Mer info ]
xx
o
18  NOK
18  NOK
  [ + ] 
3 kr. flerfarget
06.09.1989
Motiv: Del av maleriet 'Inntrykk fra naturen' (1982) av Jakob Weidemann.
Mer info ]
xx
o
18  NOK
18  NOK
  [ + ] 
3 kr. flerfarget
06.09.1989
Motiv: Del av maleriet 'Inntrykk fra naturen' (1982) av Jakob Weidemann.
Mer info ]
xx
o
18  NOK
18  NOK
  [ + ] 

1989. Olympiske vinterlege i Norge 1994. Norske vinter-OL-vindere.
4 kr. flerfarget
06.10.1989
Motiv: Bjørg Eva Jensen (f. 1960)
Mer info ]
xx
o
15  NOK
15  NOK
  [ + ] 
 flerfarget
miniark BL 11 (1076-1079)
06.10.1989
Motiv: Norske OL-vinnere.
Mer info ]
xx
o
60  NOK
65  NOK
  [ + ] 
4 kr. flerfarget
06.10.1989
Motiv: Eirik Kvalfoss (f. 1959)
Mer info ]
xx
o
15  NOK
15  NOK
  [ + ] 
4 kr. flerfarget
06.10.1989
Motiv: Tom Sandberg (f. 1955)
Mer info ]
xx
o
15  NOK
15  NOK
  [ + ] 
4 kr. flerfarget
06.10.1989
Motiv: Berit Aunli (f. 1956), Brit Pettersen (f. 1961), Inger Helene Nybråten (f. 1960) og Anne Jahren (f. 1963).
Mer info ]
xx
o
15  NOK
15  NOK
  [ + ] 

1989. Personjubileer.
3 kr. rød og blå
24.11.1989
Motiv: Arnulf Øverland (1889-1968).
Mer info ]
xx
o
9  NOK
3  NOK
  [ + ] 
25 kr. blå og grønn
24.11.1989
Motiv: Hanna Winsnes (1789-1872) samt en av hennes matoppskrifter og poetiske gåter.
Mer info ]
xx
o
65  NOK
7  NOK
  [ + ] 

1989. Norske herregårde.
3,00 kr. brunrød
24.11.1989
Motiv: Herregården i Larvik (1664/77).
Mer info ]
xx
o
9  NOK
3  NOK
  [ + ] 
3,00 kr. svartgrønn
24.11.1989
Motiv: Baroniet i Rosendal (1660).
Mer info ]
xx
o
9  NOK
3  NOK
  [ + ] 

1989. Julefrimærker.
 
sammentr. S 20 (1084/1085)
24.11.1989
Motiv: Juletrepynt.
Mer info ]
xx
o
20  NOK
15  NOK
  [ + ] 
3,00 kr. flerfarget/blå
24.11.1989
Motiv: Juletrepynt.
Mer info ]
xx
o
8  NOK
3  NOK
  [ + ] 
3,00 kr. flerfarget/rød
24.11.1989
Motiv: Juletrepynt.
Mer info ]
xx
o
8  NOK
3  NOK
  [ + ] 

Velg år
  |    |  1855  |  1856  |  1857  |  1860  |  1863  |  1864  |  1867  |  1868  |  1872  |  1873  |  1874  |  1875  |  1876  |  1877  |  1878  |  1879  |  1882  |  1883  |  1884  |  1885  |  1886  |  1887  |  1888  |  1889  |  1890  |  1891  |  1892  |  1893  |  1894  |  1895  |  1896  |  1897  |  1898  |  1899  |  1900  |  1901  |  1903  |  1904  |  1905  |  1906  |  1907  |  1908  |  1909  |  1910  |  1911  |  1912  |  1913  |  1914  |  1915  |  1917  |  1918  |  1919  |  1920  |  1921  |  1922  |  1923  |  1924  |  1925  |  1926  |  1927  |  1928  |  1929  |  1930  |  1931  |  1932  |  1934  |  1935  |  1937  |  1938  |  1939  |  1940  |  1941  |  1942  |  1943  |  1944  |  1945  |  1946  |  1947  |  1948  |  1949  |  1950  |  1951  |  1952  |  1953  |  1954  |  1955  |  1956  |  1957  |  1958  |  1959  |  1960  |  1961  |  1962  |  1963  |  1964  |  1965  |  1966  |  1967  |  1968  |  1969  |  1970  |  1971  |  1972  |  1973  |  1974  |  1975  |  1976  |  1977  |  1978  |  1979  |  1980  |  1981  |  1982  |  1983  |  1984  |  1985  |  1986  |  1987  |  1988  |  1989  |  1990  |  1991  |  1992  |  1993  |  1994  |  1995  |  1996  |  1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |  2021  |  2022  |  Bytt til katalognumre  |  Annonse:

2020 © 2024